top of page

Naujausi archyviniai donelaitikos atradimai

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotojai 2012-2013 m. ir 2020 m. vykdė intensyvias Kristijono Donelaičio rankraščių paieškas Vokietijos Federacinės Respublikos archyvuose. Čia galite susipažinti su svarbiausiais tų paieškų rezultatais – naujais Kristijono Donelaičio rankraščiais, jo dokumentų nuorašais bei kitais svarbiais raštais. Peržiūrėti galima originalų faksimiles, greta kurių pateikiami vertimai į lietuvių kalbą. Vokiški tekstų perrašai neteikiami – jie bus paskelbti Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto leidžiamų Kristijono Donelaičio „Raštų“ IV tome.

 

Archyvų staigmenos

Kristijonas Donelaitis paliko gausų rašytinį palikimą. Be grožinės kūrybos – „Metų“, pasakėčių, eiliavimų vokiečių kalba – jį sudaro ir didelis pluoštas dalykinio pobūdžio tekstų. Tai – tarnybiniai Kristijono Donelaičio raštai, kuriuos jis parašė rūpindamasis įvairiais Tolminkiemio parapijos reikalais, taip pat egodokumentiniai tekstai (laiškai ir vadinamosios „Žinios įpėdiniui“) bei Donelaičio pastabos kitų dokumentų paraštėse (krikšto metrikų knygose arba tarnybiniuose raštuose). Ši medžiaga filologams buvo žinoma jau nuo XIX a., o Donelaičio rašytinis palikimas buvo laikomas pakankamai aprašytu ir ištirtu. Tačiau archyvai nuolat pateikia netikėtumų. 2012–2013 m. vykdytų tyrimų metu LLTI mokslo darbuotojams Liucijai Citavičiūtei, Sigitui Narbutui ir Vaidui Šeferiui pavyko surasti daug naujų dokumentų, susijusių su Kristijono Donelaičio gyvenimu ir veikla. Juos galima suskirstyti į tris dideles grupes – autografus, nuorašus ir raštus su Donelaičio komentarais

LLTI logo + uzrasas.png

Donelaičio raštų paieškas ir tyrimus finansavo Lietuvos Mokslo taryba (2012–2013 m.) bei Lietuvos Kultūros ministerija (2020 m.).

 

Visas šioje svetainėje pateikiamas archyvalijų nuotraukas pagamino Slaptojo valstybinio Prūsijos kultūros paveldo archyvo (Berlynas, Vokietijos Federacinė Respublika) Reprodukavimo skyrius. Šiuos vaizdus draudžiama naudoti komerciniais tikslais. Pateikiant šių dokumentų nuotraukas kituose šaltiniuose bei tekstuose privaloma laikytis „geros mokslinės praktikos“ principų ir nurodyti jų kilmę patvirtinančias signatūras, pvz. GStA PK, I. HA Rep. 178, Nr. 3201
 

Alle in dieser Website verwendeten Reproduktionen von Archivalien wurden von der Bildstelle des Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (Berlin, Bundesrepublik Deutschland) gefertigt. Es ist verboten, diese Reproduktionen für kommerzielle Zwecke zu verwenden. Zur Sicherung der „guten wissenschaftlichen Praxis“ sollen diese jedoch mit einem Herkunftsnachweis „GStA PK, Bestellsignatur“ gekennzeichnet werden, z.B.: GStA PK, I. HA Rep. 178, Nr. 3201
 
Visus šioje svetainėje pateikiamus komentarus parašė Vaidas Šeferis. Juos cituojant būtina nurodyti komentarų autorių, parodos pavadinimą „Nauji Kristijono Donelaičio rankraščiai“ ir pateikti nuorodą į šią svetainę.

bottom of page